Aktualności

Aktualności

2 września 2011

Nowe kontrakty na budowę statków typu PSV

Koniec sierpnia zaowocował w gdańskiej stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. podpisaniem kolejnych kontraktów na budowę nowoczesnych statków typu PSV (Platform Supply Vessel) dla jednego z największych armatorów operujących statkami typu OSV (Offshore Support Vessel) na rynku poszukiwania i eksploatacji złóż usytuowanych pod dnem morskim.

Zlecenia obejmują budowę trzech statków przeznaczonych do obsługi przemysłu offshore w  dwóch typach i wielkościach statków .
Pierwszy to znany już i budowany w stoczni dla innego klienta statek wg projektu MMC 887 CD o powierzchni pokładu 1000 m2  i nośności ponad 5000 ton.
Drugi projekt -  to kolejne dziecko polskiego biura projektowego MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd  z Gdyni -  statek określony numerem projektu MMC 879 CD o  nośności 4000 t z  pokładem o powierzchni ponad 800 m2.

Ostatnie odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na dnie Morza Północnego spowodowały znaczne ożywienie w przemyśle wydobywczym i zachęciły  Armatorów z całego świata do inwestowania w rozwój floty offshore,  szczególnie statków typu PSV (Platform Supply Vessel). 
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jest jedną z najbardziej cenionych stoczni budującej statki typu OSV, nie dziwi więc fakt, że Armator  po raz kolejny powierzył REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. rozbudowę swej floty.
Podpisanie kontraktów na budowę statków poprzedziły miesiące przygotowań i ewaluacji różnych rozwiązań, różnych projektów i ponad 300 stoczni z całego świata i to właśnie REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jako pierwsza otrzymała zamówienia w ramach nowego programu restrukturyzacji floty. Niewątpliwą zasługą jest również dobry projekt, a napawa dumą fakt,  że klient posiadający flotę około 100 statków zbudowanych w rożnych stoczniach świata i wg rożnych projektów, zdecydował się na polski projekt  i  wykonanie w polskiej  stoczni, którym to rozpoczyna proces modyfikacji swojej floty.
Zakontraktowane statki należeć będą do grupy statków floty pomocniczej do obsługi offshore  i pełnić będą funkcje: zaopatrzeniowe, zwalczania pożarów, zbierania rozlewów olejowych, udzielania innym pomocy w morzu spełniają najnowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Będą  to tzw. Clean Class , a zbudowane zostaną w oparciu i pod nadzorem American Bureau of Shipping ( ABS).
Statki napędzane będą dwoma pędnikami azymutalnymi z napędem elektrycznym silnikami o regulowanych prędkościach obrotowych sterowanych za pośrednictwem przetwornic częstotliwości. Źródło energii stanowić  będzie układ 4-ch agregatów prądotwórczych, czyli napęd statku stanowi układ spalinowo - elektryczny będący najlepszym rozwiązaniem ze względu na zużycie paliwa i ochronę  środowiska. Dwa stery strumieniowe na dziobie zapewnią doskonałe warunki utrzymania statku na pozycji podczas operacji obsługi platform oraz wspomagania i nadzorowania pracy robotów podwodnych. Statek  będzie posiadał system dynamicznego pozycjonowania zgodnie z wymaganiami klasyfikatora.
Statki przystosowane będą do pływania w trudnych warunkach żeglugowych  Morza Północnego i z takim przeznaczeniem zostały zaprojektowane.
Przekazanie pierwszego z zakontraktowanych statków przewidziane jest na drugi kwartał 2013 roku; dwóch kolejnych - to kolejne miesiące 2013  roku. Uzgodniono również potencjalne opcje na budowę kolejnych statków tego samego typu których potwierdzenie nastąpi przed końcem roku co wydłużyć może znacząco tę kolejna serię budowanych jednostek. 
Aktualnie w stoczni REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. budowanych jest 6 statków typu PSV dla armatorów z Singapuru oraz Stanów Zjednoczonych. Kontrakt na kolejne 3 statki tego typu zwiększa wartość portfela zamówień o ponad miliard złotych i umacnia pozycję REMONTOWEJ SHIPBUILDING jako polskiego lidera na rynku dostawców statków do obsługi przemysłu offshore, a w krótce może się okazać, że lidera  w tej części Europy. 
Łączna wartość realizowanych w REMONTOWA SHIPBUILDING  zamówień osiągnęła blisko  dwa miliardy złotych.
Ilość realizowanych kontraktów pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość stoczni i gwarantuje zatrudnienie dla pracowników firm  Grupy REMONTOWA oraz wielu  innych firm z Pomorza związanych z przemysłem stoczniowym.