Aktualności

Aktualności

1 września 2011

Położenie stępki drugiego z serii statku typu PSV

Dnia 01 września 2011 roku w gdańskiej stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. położono stępkę drugiego z serii B 851 , nowoczesnego statku typu PSV (Platform Supply Vessel) budowanego dla amerykańskiego armatora.

Jest to już drugi z serii czterech statków zakontraktowanych przez REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. Statek budowany jest  w oparciu o całkowicie polski projekt.

Statek spełniać  będzie wszystkie standardowe funkcje charakteryzujące jednostki typu PSV takie jak:
- przewóz sypkich, płynnych i ciężkich ładunków  niezbędnych przy pracy 
  platform wiertniczych i wydobywczych oraz innych obiektów prowadzących
  prace na morzu.
- pełnienie funkcji zaopatrzeniowych platform wiertniczych i obiektów
  offshore,
- zwalczania pożarów, zbieranie rozlewów olejowych , …etc.

Jednostka budowana pod nadzorem  American Bureau of Shipping spełniać będzie wszystkie najnowsze przepisy.  

Statki z tej serii  zbudowane zostaną według projektu opracowanego przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o.  z Gdyni i jest to już drugi projekt tego biura , wg którego REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. buduje statki dla armatorów z całego świata.

Wodowanie statku przewidziane jest latem 2012.
Pierwszy z serii  statek ma być przekazany klientowi w drugiej połowie 2012 a kolejne jednostki w odstępach 4-ro miesięcznych.