Aktualności

Aktualności

29 października 2018

Położenie stępki pod pierwszy z serii statek wielozadaniowy

W poniedziałek, 29 października 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość położenia stępki statku wielozadaniowego B 618/1. Jest to pierwsza z serii jednostka zamówiona przez Urząd Morski w Szczecinie.

Nowoczesne, uniwersalne jednostki przeznaczone są do realizacji zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie i Gdyni. Służyć będą między innymi  do:

 1. obsługi oznakowania nawigacyjnego,
 2. prowadzenia prac hydrograficznych,
 3. gaszenia pożarów,
 4. ratownictwa morskiego,
 5. holowania,
 6. pełnienia funkcji lodołamacza,
 7. zwalczania rozlewów substancji niebezpiecznych.

  Statki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej przekazane będą Armatorowi w połowie 2020 roku i zastąpią wysłużone, 35-letnie obecnie statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

  Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.