Aktualności

Aktualności

16 kwietnia 2013

Wodowanie statku przeznaczonego do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego

We wtorek, 16 kwietnia 2013 roku Remontowa Shipbuilding S.A. zwodowała kolejny statek dostawczy przeznaczony do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Jest to już druga jednostka z aktualnie budowanej serii B 850, zamówionej przez jednego z największych szkockich armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym.

Aktualnie, zwodowany statek wejdzie w fazę  wyposażania w urządzenia  i mechanizmy, okablowania sieci energetycznych i sygnalizacyjnych,  montażu systemów  transportu ładunków oraz przygotowania części mieszkalnej dla załogi i pasażerów. Po zakończeniu prac wyposażeniowych przewidzianych na trzeci kwartał br  rozpocznie się  najważniejszy etap procesu produkcyjnego, czyli  przeprowadzenie  prób polegających  na uruchomieniu wszystkich systemów i urządzeń w celu sprawdzenia oraz potwierdzenia  osiągniętych parametrów  kontraktowych i możliwości operacyjnych  statku. 
Budowany statek przeznaczony jest przede wszystkim do pełnienia funkcji zaopatrzeniowych. Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 1000 m 2,  5100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować na głębokich wodach Morza Północnego. Ponadto jednostka będzie przystosowana do  zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.  
Statek  wyposażony  zostanie  w napęd typu Diesel Electric składający się z czterech zespołów  prądotwórczych  wytwarzających  łączną moc  6800  kWe.  Klasa DP2  - czyli system dynamicznego pozycjonowania pozwoli na eksploatację statku nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Jednostka  budowana   zgodnie z wymogami towarzystwa klasyfikacyjnegoABS (American Bureau of Shipping), objęta zostanie  certyfikatem  „CLEAN DESIGN” i posiadać będzie  tzw „GREEN PASSPORT”.   Oznacza to, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Projekt koncepcyjny oraz  cała dokumentacja techniczna  wykonana została przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z Gdyni.
Aktualnie Remontowa Shipbuilding buduje trzy innowacyjne  promy pasażersko – samochodowe z napędem gazowym oraz  dziewięć wielozadaniowych  statków służących do obsługi przemysłu offshore. Trzy z nich – w tym zwodowany właśnie  statek -  zamówione przez  szkockiego armatora przeznaczone są  do eksploatacji w rejonie  Morza Północnego.  
Ilość równocześnie budowanych jednostek, stopień zaawansowania technicznego i co najważniejsze  - kolejne zamówienia na budowę statków dla tych samych armatorów potwierdzają satysfakcję Klientów i profesjonalizm Remontowej Shipbuilding S.A.