Aktualności

Aktualności

20 kwietnia 2012

Wodowanie statku typu PSV

20 kwietnia 2012 roku w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. odbyło się uroczyste wodowanie wielozadaniowego statku typu PSV.

Wodowany statek budowany jest dla jednego z największych amerykańskich armatorów posiadającego flotę liczącą ponad 200 statków służących do  wykonywania skomplikowanych operacji morskich, w tym obsługi, budowy i utrzymania w ruchu instalacji podwodnych oraz zabezpieczania właściwego funkcjonowania platform wiertniczych i wydobywczych.
Mimo, iż wodowany statek jest już czwartą  jednostką budowaną w naszej stoczni dla tego Armatora, jest on dla nas szczególnie ważny i wyjątkowy.
Budowa statku realizowana jest w wyniku podpisania pierwszego kontraktu zawartego przez nowo utworzone Biuro Handlowe w REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.
Wodowany statek wyposażony zostanie w napęd „Diesel – Electric”, czyli agregaty prądotwórcze wytworzą energię elektryczna, którą wykorzystuje się do napędu statku za pośrednictwem elektrycznych silników napędowych. Ten rodzaj napędu  pozwala na ekonomiczną eksploatację przy znacznym ograniczeniu  zużycia paliwa, a tym samy mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Pokład roboczy umożliwi przewóz ładunków wielkogabarytowych,  skonteneryzowanych,  pakietów rur i innych ładunków  niezbędnych przy prowadzeniu odwiertów czy też  obsługi platform.
Powierzchnia pokładu 1000 m2 przy obciążalności 10t/m2 pozwala na przewożenie ładunku w granicach 2500 ton, przy nośności całkowitej około 5300 DWT. Parametry te plasują produkowane statki w grupie największych w swojej klasie. Statek wyposażony  zostanie  w systemy zaawansowanego sterowania,  pozycjonowania DP2 jak  również w instalacje zwalczania pożarów wg klasy FiFi-1 oraz  zwalczania rozlewów olejowych. Jednostka przystosowana będzie  do przewozu ładunków niebezpiecznych w zbiornikach pod pokładem. Wodowany PSV (Platform Supply Vessel) o numerze budowy B851/01 dostosowany do eksploatacji  na wszystkich akwenach morskich bez względu na warunki pogodowe, wstępnie przeznaczony jest do  pracy  w rejonie Ameryki Południowej oraz Afryki.
Statek budowany jest pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping  według projektu MMC 887 L opracowanego przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o.  z Gdyni.