Aktualności

Aktualności

12 grudnia 2012

Wodowanie w dniu 15 grudnia 2012 roku

Serdecznie zapraszamy w sobotę 15 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 na uroczyste wodowanie kolejnego statku typu PSV z długiej serii jaką REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. realizuje dla kilku klientów.

Jednostka przeznaczona  do obsługi obiektów Offshore   budowana jest  dla jednego z największych szkockich  armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym.   Będzie to pierwszy statek przeznaczony do  operowania na  tym trudnym  akwenie zaprojektowany i zbudowany  przez polskich inżynierów i stoczniowców ,  stanowiąc naszą wizytówkę na Morzu Północnym. Statek pełnić będzie funkcje zaopatrzeniowe przewożąc  ładunki sypkie, płynne i drobnicę. Przystosowany będzie również  do  zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych. 
Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 1000 m 2, 5100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować na głębokich wodach i w ciężkich warunkach pogodowych Morza Północnego.
Jednostka  budowana  pod nadzorem towarzystwa  klasyfikacyjnego  ABS (American Bureau of Shipping),  objęta zostanie  certyfikatem  „CLEAN DESIGN uzyskując  tzw. „GREEN PASSPORT”. Oznacza to, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Po zwodowaniu częściowo wyposażonego  w systemy okrętowe statku, rozpocznie się etap wyposażania jednostki w urządzenia i mechanizmy,  okablowanie sieci energetycznych i sygnalizacyjnych,  systemy transportu ładunków i pomieszczeń mieszkalnych  dla załogi i pasażerów.   Zwieńczeniem całego procesu produkcyjnego będzie uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń i przeprowadzenie tzw. prób na uwięzi - czyli w stoczni przy nabrzeżu, oraz prób morskich, które w pełni potwierdzą parametry kontraktowe i możliwości operacyjne  statku. 

Projekt koncepcyjny oraz  cała dokumentacja techniczna jest autorstwa polskiego biura projektowego MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z Gdyni – jednego z liderów  w tworzeniu tego rodzaju konstrukcji.

Serdecznie zapraszamy  dziennikarzy oraz mieszkańców Trójmiasta  do wzięcia udziału w uroczystości.
Wejście na teren Stoczni  bramą od ul. Swojskiej oraz Marynarki Polskiej od godziny 9:30.