Aktualności

Aktualności

3 października 2011

Wyjątkowa, podwójna uroczystość w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

30 września 2011 w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wodowania statku ratowniczego typu SAR, Statek SAR 3000/III – odpowiadający najnowszym standardom europejskim budowany jest dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

Statek przeznaczony jest do  prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu  w każdych warunkach hydrologiczno – meteorologicznych. Do podstawowych zadań należy:
-  prowadzenie poszukiwań ludzi  i obiektów na morzu;
-  ewakuacja ludzi ze statków, wody i środków ratunkowych,  jak również
   bezpośrednio z wody;
- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej;
- współdziałanie ze śmigłowcami SAR wraz z przekazywaniem  
   rozbitków.
W celu umożliwienia poszukiwania rozbitków nawet w najcięższych warunkach pogodowych na statku zainstalowane zostaną trzy reflektory o mocy 1000 W każdy, jak również zestaw wyposażenia specjalistycznego.  Zlokalizowani przy pomocy powyższych urządzeń rozbitkowie podejmowani będą z wody przy użyciu systemu Jansons Cradle, bądź przy wsparciu łodzi ratowniczej wodowanej ze slipu zlokalizowanego w rufowej części statku.

Dodatkowo, SAR 3000 wykorzystywany będzie również  jako jednostka pomocnicza do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, a także:
- holowania małych statków o długości nieprzekraczającej 25 m;
- gaszenia pożarów przy użyciu monitora wodno-pianowego;
- prowadzenia prac ratowniczych pod wodą do głębokości 20 m;
- przekazywania paliwa na morzu jednostkom SAR 1500;
- zasilania w energię elektryczną innych statków.
Nietypowa – podwójna uroczystość miała efektowną oprawę artystyczną. Całość imprezy uświetniła  Orkiestra Marynarki Wojennej RP.