Kontakt

Piotr Dowżenko

Prezes Zarządu

tel: +48 58 309 60 00

fax: +48 58 301 69 65

pdowzenko@remontowa-rsb.pl

Bartłomiej Pomierski

Wiceprezes Zarządu

tel: +48 58 309 61 05

fax: +48 58 301 69 65

bpomierski@remontowa-rsb.pl

Dariusz Jaguszewski

Członek Zarządu

tel: +48 58 309 72 00

fax: +48 58 301 69 65

djaguszewski@remontowa-rsb.pl

Mirosław Michałowski

Dyrektor ds. Kontraktacji

tel: +48 58 309 70 20

kom: +48 509 713 442

fax: +48 58 309

mmichalowski@remontowa-rsb.pl

Michał Jaguszewski

Dyrektor ds. Kontraktacji

tel: +48 58 309 73 42

kom: +48 507 057 999

mjaguszewski@remontowa-rsb.pl

Adam Kuncer

Dyrektor ds. Kontraktacji

tel: +48 58 309 70 50

kom: +48 502 160 378

akuncer@remontowa-rsb.pl

Grzegorz Langowski

Dyrektor ds. Kontraktacji

tel: +48 58 309 67 40

kom: +48 502 160 420

glangowski@remontowa-rsb.pl

Michał Moniuszko

Manager Działu Zarządzania Personelem

tel: +48 58 309 63 00

mmoniuszko@remontowa-rsb.pl

Paweł Klim

Szef Biura Konstrukcyjno – Technologicznego

kom: +48 502 192 539

pklim@remontowa-rsb.pl

Dariusz Staliński

Główny Technolog

tel: +48 58 309 77 58

dstalinski@remontowa-rsb.pl

Konrad Bednik

Dyrektor ds. Zakupów

tel: +48 58 309 74 64

kbednik@remontowa-rsb.pl

Marcin Maliszewski

Manager ds. Zakupów

tel: +48 58 309 74 64

mmaliszewski@remontowa-rsb.pl

Dariusz Czajkowski

Manager Działu Bezpieczeństwa Pracy, PPOŻ i Ochrony Środowiska

tel: +48 58 309 77 76

kom: +48 509 905 428

dczajkowski@remontowa-rsb.pl

Bogdan Mikucki

Manager Działu Kontroli Jakości

kom: +48 519 630 773

fax: +48 58 309 67 13

bmikucki@remontowa-rsb.pl

Mirosław Jasiński

Manager ds. Rozwoju i Planowania

tel: +48 58 309 63 10

mjasinski@remontowa-rsb.pl

Leszek Sajdutko

Manager Działu Zarządzania Infrastrukturą

tel: +48 58 309 72 01

fax: +48 58 309 64 50

lsajdutko@remontowa-rsb.pl

Grzegorz Wilkoński

Główny Dyspozytor Stoczni

tel: +48 58 309 63 01

fax: +48 58 301 29 41

glownydyspozytor@remontowa-rsb.pl

Jacek Flasiński

Dyrektor Finansowy

tel: +48 58 309 67 90

fax: +48 58 309 70 00

jflasinski@remontowa-rsb.pl

Dorota Gisella

Główny Księgowy

tel: +48 58 309 64 04

fax: +48 58 309 62 48

dgisella@remontowa-rsb.pl

Ewa Rogowicz-Żurek

Manager Działu Controllingu i Analiz

tel: +48 58 309 60 04

erogowicz@remontowa-rsb.pl

Dawid Kusiorski

P.O. Managera Działu Finansów i Ryzyka

tel: +48 58 309 67 81

dkusiorski@remontowa-rsb.pl

Karol Zagubiniak

Dyrektor Produkcji

tel: +48 58 309 66 26

kzagubiniak@remontowa-rsb.pl

Krzysztof Radzikowski

Z-ca Dyrektora ds. Kooperacji

tel: +48 58 309 64 46

fax: +48 58 301 29 41

kradzikowski@remontowa-rsb.pl

Karol Prorok

Szef Działu Koordynacji i Planowania Produkcji

kom: +48 503 681 129

kprorok@remontowa-rsb.pl

Radosław Gęsicki

Kierownik Projektu B103/1

tel: +48 58 309 72 18

rgesicki@remontowa-rsb.pl

Łukasz Brzozowski

Kierownik Projektu B860/1-6

tel: +48 58 309 73 57

lbrzozowski@remontowa-rsb.pl

Adam Maroski

Kierownik Projektu B617/1-2

tel: +48 58 309 64 62

amaroski@remontowa-rsb.pl

Krzysztof Machnik

Kierownik Projektu B258/1

tel: +48 58 309 70 79

kmachnik@remontowa-rsb.pl

Aleksandra Tesmer

Manager ds. Promocji i Reklamy

tel: +48 58 309 72 66

atesmer@remontowa-rsb.pl

Michał Moniuszko

Rzecznik Etyki

tel: +48 58 309 63 00

mmoniuszko@remontowa-rsb.pl

Faktura Elektroniczna

faktura.elektroniczna@remontowa-rsb.pl