Produkty

B618/1-2
B618/1-2

Dla armatora z

Polski

O projekcie

Statki wielozadaniowe przeznaczone do realizacji zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie i Gdyni. Służyć będą między innymi do:
- utrzymania i aktualizacji oznakowania nawigacyjnego szlaków morskich i śródlądowych dróg wodnych,
- prowadzenia prac hydrograficznych,
- gaszenia pożarów,
- ratownictwa morskiego,
- obsługi, wymiany oraz kontroli pław (boi) - również w warunkach zalodzenia akwenów,
- usuwania rozlewów olejowych,

Statki eksploatowane będą na Morzu Bałtyckim. Statki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting.

Dane statku

Podstawowe parametry:

Długość całkowita 60 m
Długość między pionami 53,6 m
Szerokość max. 12,8 m
Wysokość na śródokręciu 6 m
Zanurzenie konstrukcyjne 3,5 m
Prędkość 13 kn
Załoga (osób) 21
Całkowita nośność pokładu 350 T

Klasa:

Statki budowane są pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

*KM OIL RECOVERY / TUG / FIRE FIGHTING 1 / SPECIAL PURPOSE SHIP I L1 IWS AUT NAV1 DP1 ECO REC *PRM EMP