Produkty

B860
B860

TUG B 860

Dla armatora z

Polski

O projekcie

6 holowników przeznaczonych między innymi do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped. Holowniki będą mogły być eksploatowane w trudnych warunkach hydrologicznych, na morzach niearktycznych. Jednostki te zostaną zaprojektowane i zbudowane pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Dane statku

Podstawowe parametry:

Długość całkowita 29,20 m
Szerokość 10,40 m
Uciąg 35 t
Załoga (osób) 10
Wyporność do 490 t
Wysokość na śródokręciu 4,95 m

System napędowy:

  • Silniki Główne: 2 x 1200 kW
  • Pędniki azymutalne: 2 x 1200 kW, FP

Projekt:

  • Remontowa Marine Design Consulting / NED Project