20 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali wyposażeniowej

W związku z sukcesywnie przybywającymi nowymi kontraktami na budowę w pełni wyposażonych statków REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. stanęła przed koniecznością zwiększenia zaplecza produkcyjno – technicznego. Jednym ze sposobów sprostania rosnącym potrzebom stała się budowa nowej hali wyposażeniowej. Inwestycja rozpoczęta w październiku 2011 roku, zakończona została w marcu 2012 roku.

Hala o łącznej powierzchni 10 000 m2 i wysokości 12 m służyć będzie do wykonywania prac kompletacyjno – wyposażeniowych na poszczególnych etapach produkcji. W tym celu hala podzielona została na pięć odrębnych naw o szerokości 24 m i prawie 74 m długości. Każda z nich posiada niezbędną infrastrukturę oraz osobną bramę transportową. Podział hali ma na celu nie tylko zwiększenie możliwości wykonywania specjalistycznych prac kompletacyjnych ale także udoskonalenie i zwiększenie tempa przechodzenia poszczególnych etapów produkcyjnych.
Modernizacja infrastruktury objęła również teren wokół hali, który przystosowany został do wzmożonego transportu wewnętrznego.