Chrzest holownika „Gniewko”

We wtorek, 5 marca 2019 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość chrztu oraz wodowania holownika H-1 budowanego dla Marynarki Wojennej RP.


 Matką Chrzestną jednostki została pani Monika Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych gości, a jej szczególną  oprawę  uświetnił udział Orkiestry Marynarki Wojennej RP. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, Dziekan MW ksiądz kmdr Zbigniew Rećko dokonał poświęcenia jednostki, a następnie Matka Chrzestna rozbiła o burtę symboliczną butelkę szampana. Holownik H-1, który podczas uroczystości otrzymał imię „Gniewko” jest drugą jednostką typu B 860 budowaną w stoczni Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP na mocy kontraktu podpisanego w czerwcu 2017 roku.

Cięcie pierwszych blach pod jego budowę nastąpiło 16 marca 2018 roku, a położenie stępki – po dwóch miesiącach  – 16 maja 2018 r. Po zakończeniu budowy holownik „Gniewko” trafi do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Holowniki typu B 860 będą przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t

.