Chrzest statku „ORYX”

W piątek, 30 sierpnia 2013 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się kolejna uroczystość chrztu wielozadaniowego statku typu PSV. Był to już czwarty z serii ośmiu statków budowanych w naszej stoczni dla jednego najważniejszych amerykańskich armatorów posiadających flotę kilkuset statków służących do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego.

Matką Chrzestną statku została pani Katarzyńa Jaśkiewicz – córka zasłużonego oficera pracującego od wielu lat na statkach należących do tego Armatora. Podobnie jak wszystkie statki tej serii, również i ten otrzymał nazwę jednego z gatunku antylop – ORYX.

Statek wkrótce opuści naszą stocznię i przekazany zostanie do obsługi obiektów offshore u wybrzeży Brazylii.

Statek zbudowany został według projektu opracowanego przez polskie biuro konstrukcyjne MMC Ship Design & Marine Consulting z Gdyni, pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego ABS (American Bureau of Shipping).

Wyposażony został w napęd „Diesel – Electric” w technologii średniego napięcia. Dobrane urządzenia umożliwiają ekonomiczną eksploatację przy znacznym ograniczeniu zużycia paliwa, a tym samy mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Statek wyposażony został w systemy zaawansowanego sterowania, pozycjonowania DP2 jak również w instalację zwalczania pożarów wg klasy FiFi-1 oraz zwalczania rozlewów olejowych.

Powierzchnia pokładu 1050 m2 pozwala na przewożenie ładunków wielkogabarytowych, skonteneryzowanych, pakietów rur i innych ładunków niezbędnych przy prowadzeniu odwiertów czy też obsługi platform. Jest to z pewnością największa na świecie jednostka tego typu w klasie statków o długości do 90 m, której nośność wynosi 5500 ton, a jej możliwości przewozowe nie ograniczają się do ładunków płynnych, paliwa, wody czy ładunków sypkich.

Realizowana aktualnie seria statków, jak też inne jednostki tego typu budowane dla Armatorów z całego świata potwierdzają ugruntowaną pozycję REMONTOWEJ SHIPBUILDING na rynku specjalistycznych, wielozadaniowych statków przeznaczonych do obsługi szeroko pojętej branży offshore między innymi: przemysłu wydobywczego ropy i gazu, obsługi morskich elektrowni wiatrowych i morskich sieci przesyłowych.