Gościliśmy Zespół NATO ds. Projektowania Okrętów

W środę, 18 bm. przedstawiciele Zespołu NATO do Spraw Projektowania Okrętów, na zaproszenie Marynarki Wojennej RP złożyli wizytę w stoczniach grupy Remontowa Holding w Gdańsku. W stoczni Remontowa Shipbuilding zapoznali się z projektowanymi i budowanymi tu jednostkami dla polskich sił morskich.

Grupa NATO do Spraw Projektowania Okrętów (NATO Ship Design Capability Group – SDCG) jest częścią głównej Grupy Morskiej Paktu Północnoatlantyckiego ds. Uzbrojenia Morskiego (NATO Naval Armaments Group – NNAG). Wizyta w stoczniach grupy Remontowa Holding była elementem posiedzenia SDCG, które w dniach 16-20 maja br. zorganizowanego w Gdańsku przez Inspektorat Marynarki Wojennej, reprezentujący Siły Zbrojne RP w wielu grupach roboczych NATO.

Członkowie SDCG, wśród których są inżynierowie i projektanci okrętów, oficerowie i cywilni przedstawiciele marynarek wojennych, resortów obrony i innych służb NATO z kilkunastu krajów Europy, a także USA, Kanady  i Japonii, zapoznali się z potencjałem produkcyjnym i projektowym firm grupy Remontowa Holding w zakresie budowy i modernizacji jednostek pływających, zarówno militarnych jak i cywilnych.

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. zwiedzili niszczyciel min ORP Albatros (602) będący w trakcie prób zdawczo – odbiorczych, oraz holownik Mieszko – jedną z serii sześciu jednostek pomocniczych, przekazanych przez tę stocznię Marynarce Wojennej w latach 2020 – 2021. Następnie, na pokładzie ORP Albatros popłynęli do Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A., obejrzeli od strony wody jej infrastrukturę, statki w dokach i przy nabrzeżach oraz wysłuchali informacji o realizowanych tam projektach.

Zdjęcia: Sławomir Lewandowski/PortalMorski.pl