Grupa REMONTOWA HOLDING – ciągłość i kontynuacja!

Zgodnie z wolą śp. Piotra Soyki, założyciela i wieloletniego prezesa zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A., a potem Remontowa Holding S.A., Grupa Kapitałowa REMONTOWA HOLDING będzie kontynuować dotychczasową działalność. Struktura własnościowa firmy w dominującej części pozostanie bez zmian, a dotychczasowe status quo całego przedsiębiorstwa będzie pod tym względem zachowane.

Akcjonariusze stoją na stanowisku, że wypracowana przez lata i ugruntowana na świecie silna pozycja marki „Remontowa”, jako prywatnej firmy z polskim kapitałem, oferującej stabilne miejsca pracy i możliwości rozwoju zawodowego, a przy tym będącej wizytówką gospodarczą Pomorza i całego Wybrzeża, powinna się nadal umacniać i rozwijać. Wyrażają przy tym przekonanie, że Grupa Kapitałowa REMONTOWA HOLDING, dzięki niestrudzonym działaniom i ogromnemu zaangażowaniu jej Założyciela, przy współpracy wielu osób, jak również dzięki doborowi odpowiednich kadr, została jak najlepiej przygotowana do realizacji tego celu.

Dla zapewnienia niezakłóconego, dalszego funkcjonowania Grupy REMONTOWA HOLDING zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania, które będą ogłoszone w stosownym czasie.

W celu bieżącego administrowania i zapewnienia ciągłości zarządzania Grupą w okresie przejściowym, Rada Nadzorcza Remontowa Holding S.A. oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa zarządu tej spółki na okres 3 miesięcy p. Ryszarda Bartelika, który zajmował się nadzorem właścicielskim w firmach całej Grupy.


Grzegorz Landowski
Dyr. ds. komunikacji REMONTOWA HOLDING S.A.