Holownik Gniewko dla Marynarki Wojennej RP przekazany

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA odbyło się dziś podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego holownika Gniewko (H-1), drugiej z serii sześciu holowników dla polskiej Marynarki Wojennej na mocy kontraktu podpisanego w czerwcu 2017 roku. Jednostka odbiła dziś od nabrzeży stoczni i cumuje obecnie w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni.

W skład komisji zdawczo-odbiorczej wchodzili: Joanna Wiśniewska – kierownik projektu B860/1-6, Marcin Makuc – zastępca kierownika projektu do spraw technicznych, Paweł Bir – kierownik prób zdawczo-odbiorczych i Dawid Rozwadowski – kierownik Działu Kontroli Jakości. W podpisaniu protokołu, z ramienia przedstawicieli zamawiającego – uczestniczył Przewodniczący Komisji Z-O szef Oddziału Techniki Morskiej IMW DG RSZ komandor Zbigniew Micek

Holowniki typu B 860 będą przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Jednostka zasili flotę Dywizjonu Okrętów Wsparcia, który jest częścią 3. Flotylli Okrętów, stacjonującej w Porcie Wojennym w Gdyni.

Obecnie stocznia Remontowa Shipbuilding SA, obok dwóch niszczycieli min, buduje jeszcze cztery holowniki typu B860 dla Marynarki Wojennej RP. Oprócz H-1 Gniewko, do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni trafią jeszcze H-2 Mieszko i H-3 Leszko.

H-2 Mieszko (B860/3) jest w trakcie prób na uwięzi, których zaawansowanie przekroczyło 50 procent, H-12 Semko (B860/4) jest wyposażany – trwa montaż instalacji, systemów, okablowania. Próby na uwięzi mają się odbyć wiosną br., podobnie jak wodowania holowników H-3 Leszko (B860/5) i H-13 Przemko (B860/6).