Holownik H-3 Leszko przekazany Marynarce Wojennej

H-3 Leszko to piąty z serii sześciu holowników zamówionych przez polską Marynarkę Wojenną w stoczni Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding. W środę, 24 lutego br. jednostka opuściła Gdańsk i popłynęła do Portu Wojennego w Gdyni, aby dołączyć do składu 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. B. Romanowskiego.

Holowniki dla Marynarki Wojennej RP budowane są na mocy kontraktu podpisanego z Inspektoratem Uzbrojenia w czerwcu 2017 roku. Pięć jednostek pomocnicznych z zakontraktowanych sześciu – H-12 Semko, H-11 Bolko, H-1 Gniewko, H-2 Mieszko i wyżej wspomniany H-3 Leszko zostały już przekazane Zamawiającemu, a w grudniu ubiegłego roku odbyło się uroczyste wodowanie ostatniego holownika – H-13 Przemko.

Na początku marca zaplanowane są próby portowe HAT (ang. Harbour Acceptance Tests) tej jednostki, a miesiąc później próby morskie SAT. Na przełomie kwietnia i maja nastąpi przekazanie holownika Zamawiającemu.

Holowniki B860 charakteryzują się wypornością kontraktową 490 ton oraz zdolnością do przewożenia ładunków o ciężarze 4 ton. Jednostki są przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportem osób i zaopatrzenia, neutralizacją zanieczyszczeń oraz podejmowaniem z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki mogą transportować na pokładzie otwartym ładunki drobnicowe o łącznej masie do 4,0 t, a do prac holowniczych wyposażono je w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Fot.: Marcin Koszałka / portalmorski.pl