Holownik H-3 LESZKO w akcji

Holownik H-3 LESZKO przekazany Marynarce Wojennej przed dwoma miesiącami dziś wykonuje już swoje zadania. Jednym z nich było przeholowanie okrętu szkoleniowego ORP Iskra do PGZ Stoczni Wojennej gdzie poddano go pracom serwisowym. 

Holownik H-3 LESZKO jest piątym z serii sześciu jednostek typu B860, zbudowanych w Remontowa Shipbuilding. Holowniki  przeznaczone są zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Zdjęcia:

Małgorzata Zimnoch / Trojmiasto.pl