Holownik Przemko opuścił Stocznię.

24 maja 2021r. podpisany  został Protokół Zdawczo-Odbiorczy ostatniego, szóstego  z serii holownika H-13  Przemko. Tym samym  dobiegła końca realizacja podpisanego przez Inspektorat Uzbrojenia oraz Stocznię Remontową Shipbuilding w czerwcu 2017r. kontraktu  na budowę sześciu holowników dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Holownik H-13 Przemko opuścił Stocznię w poniedziałek –  24 maja br. w godzinach popołudniowych. Podobnie jak Holowniki H-11 Bolko oraz H-12 Semko wejdzie w skład 12. Dywizjonu Trałowców i będzie pełnił służbę w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Trzy pozostałe holowniki:  H-1 GniewkoH-2 Mieszko i H-3 Leszko zostały wcielone do służby  w Dywizjonie Okrętów Wsparcia należącego do 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Szymona Romanowskiego w Gdyni.

Holowniki projektu B860 przeznaczone są zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Klasa lodowa holowników pozwala  na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadają możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostki wyposażone zostały  w windy holownicze o uciągu do 35 t.