Holownik SEMKO jest już zwodowany

20 listopada 2019 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość chrztu oraz wodowania holownika H-12, który podczas uroczystości otrzymał imię „SEMKO”.

 Zwodowany holownik jest czwartą z sześciu jednostek zamówionych przed dwoma laty przez Marynarkę Wojenną RP. Pierwszy z nich, holownik o numerze burtowym H-11 „BOLKO” przeszedł już wszystkie próby przewidziane Programem Prób Zdawczo-Odbiorczych i wkrótce przekazany zostanie Zamawiającemu. Zaawansowanie prac na kolejnych jednostkach jest zgodne z zaplanowanym cyklem produkcji.
Holowniki typu B 860 przeznaczone są zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Holowniki wyposażone w windę holowniczą dziobową oraz rufą posiadać będą uciąg 35 t. Holowniki obsługiwane będą przez 10-osobową załogę zakwaterowaną w 7 kabinach.