Kolejna stepka połozona

16 maja 2018 roku położyliśmy stępkę drugiego z serii sześciu holowników budowanych na zamówienie Marynarki Wojennej RP

Tym samym, zakończyliśmy pierwszy etap budowy okrętu jakim była prefabrykacja kadłuba i rozpoczęliśmy montaż poszczególnych elementów w całość.

Holowniki budowane są według projektu technicznego wykonanego przez biuro projektowe NED PROJECT, natomiast dokumentację roboczą wykonało biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding.

Wymiary główne:

  • Długość całkowita: 29,20 m
  • Szerokość konstrukcyjna: 10,40 m
  • Uciąg:35 t
  • Załoga: 10 osób
  • Wysokość na śródokręciu: 4,95 m