Kontrakt na budowę kolejnych promów

1 sierpnia 2018 roku Remontowa Shipbuilding, należąca do grupy Remontowa Holding, podpisała kontrakt na budowę dwóch dwustronnych promów z napędem Diesel Electric Hybrid dla armatora Norled (numer budowy B619/3-4).

Promy zostaną zbudowane w oparciu o projekt LMG 120-DEH przygotowany przez biuro LMG Marin i będą statkami siostrzanymi do jednostek B619/1-2, na które kontrakt Remontowa Shipbuilding i Norled podpisały w lipcu (więcej informacji).

Promy obsługiwać będą połączenie Mannheller-Fodnes i będą nieznacznie zmodyfikowane w porównaniu do jednostek przeznaczonych na połączenie Festøya-Solavågen. Jako, że dystans pomiędzy Mannheller i Fodnes jest krótszy, pojemność baterii zainstalowanych na pokładzie będzie o ok. 20% mniejsza. Jednocześnie, jednostki będą certyfikowane do przewozu większej liczby pasażerów z maksimum na poziomie 395 osób. W związku z tym, liczba środków ratunkowych zostanie zwiększona zgodnie z przepisowymi wymaganiami i pojawi się dodatkowa stacja Morskiego Systemu Ewakuacyjnego (MES).

Jednostki B619/3-4 zostaną dostarczone, odpowiednio, w pierwszym i drugim kwartale 2020 roku.

Nowy kontrakt jest kolejnym rozdziałem owocnej współpracy pomiędzy stocznią Remontowa Shipbuilding i firmą Norled. Kiedy wszystkie cztery promy z serii B619 zostaną dostarczone, liczba statków zbudowanych w Remontowa Shipbuilding w flocie Norleda wzrośnie do 10.