Lodołamacze gotowe do pracy

Dwa przeciwpowodziowe lodołamacze liniowe Ocelot i Tarpan zbudowane w naszej Stoczni na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie są już gotowe do pełnienia swych funkcji.

Oba lodołamacze – Ocelot i Tarpan opuściły stocznię 26 sierpnia 2021  rozpoczynając swoją pierwszą, prawdopodobnie najdłuższą podróż z Gdańska do portu macierzystego Szczecin – Podjuchy, do którego dotarły 10 września 2021.

Podróż w trudnych warunkach pogodowych była znakomitym sprawdzianem sprawności oraz niezawodności napędu i pozostałych systemów ogólnookrętowych, zapewniających bezpieczeństwo a także efektywną eksploatację.

Po przybyciu do Szczecina odbyło się szkolenie załóg w zakresie eksploatacji i obsługi siłowni, systemów radionawigacyjnych oraz urządzeń pokładowych.

17 września br. nastąpiło oficjalne przekazanie Zamawiającemu aktualnie najnowocześniejszych lodołamaczy w Polsce. Dokumenty zdawczo – odbiorcze  w imieniu RZGW w Szczecinie podpisał inżynier kontraktu  pan Wojciech Grześkowiak, w imieniu Remontowej Shipbuilding –  kierownik projektu pan Tomasz Sulkowski.

Ocelot i Tarpan wezmą udział już w najbliższej akcji kruszenia lodu na Odrze podczas polsko – niemieckiej akcji lodołamania zastępując dwie  liczące dziś ponad 50 lat  jednostki.

Budowa lodołamaczy została częściowo sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności.