Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2018

W dniach od 4 do 7 września miał miejsce Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, który od ponad ćwierć wieku jest wizytówką polskiej branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm. Jest także miejscem prezentacji nowości sektora obronnego z całego świata.

Na targach REMONTOWĄ HOLDING S.A. reprezentowały: Remontowa Shipbuilding S.A., Remontowa Shiprepair Yard S.A., Remontowa Marine Design And Consulting

Plan całej wystawy dla Remontowa Shipbuilding S.A. był bardzo napięty i był realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Pierwszego dnia wystawy stoisko Remontowa Holding odwiedził Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. Minister wyraził uznanie dla produktów Remontowa Shipbuilding S.A., a w szczególności dla niszczyciela min ORP Kormoran , którego możliwości manewrowe miał okazję osobiście obserwować.

Wszystkie dni na stoisku Remontowa Shipbuilding S.A. w trakcie wystawy były wypełnione zaplanowanymi jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia spotkaniami z ataszatami oraz przedstawicielami dowództw naczelnych wizytujących krajów.

Byli to przedstawiciele, między innymi: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Brazylii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Albanii, Bułgarii, Litwy, Filipin, Cypru i Hiszpanii.

Większość odwiedzających była zainteresowana możliwościami Remontowa Holding w szczególności niszczycielami min Kormoran II. Omawiane były plany poszczególnych krajów jak również aktualne realizacje na świecie w zakresie niszczycieli min.

Podczas wystawy miało miejsce kilka spotkań roboczych z Przedstawicielami Marynarki Wojennej RP w temacie aktualnie realizowanych programów w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Stoisko Remontowa Holding było przygotowane w standardowych barwach Grupy. Prezentowane były zdjęcia i modele najnowszych projektów zrealizowanych oraz aktualnie realizowanych przez Grupę Remontowa w tym: seryjnych niszczycieli min oraz holowników dla Marynarki Wojennej RP. Zainteresowanie zwiedzających wzbudzał model żaglowca dla Marynarki wojennej Algierii. Lokalizacja w centralnym miejscu hali D zapewniała łatwy dostęp zarówno umówionym gościom, jak również innym osobom wizytującym wystawę.

Podczas wystawy oprócz spotkań z przedstawicielami Resortu Obrony Narodowej miały również miejsce spotkania z: przedstawicielami biur projektowych, przedstawicielami stoczni zagranicznych – grup stoczniowych, dostawcami wyposażenia i instytucji naukowo-badawczych. Rozmowy dotyczyły zarówno współpracy przy aktualnie realizowanych projektach oraz nowych przetargach.