Niszczyciel min ORP Mewa przekazany Marynarce Wojennej

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w środę, 21 bm. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy trzeciego z serii, nowoczesnego niszczyciela min – okrętu ORP Mewa dla Marynarki Wojennej RP.

Okręt zbudowany został przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: lider – Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding S.A. oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) S.A. i PGZ Stocznia Wojenna.

Podobnie, jak jego poprzednik ORP Albatros, na którym w listopadzie br. podniesiono biało-czerwoną banderę, służyć będzie do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

ORP Mewa trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.