Oficjalne podpisanie umowy na budowę statku pożarniczego Strażak-28 dla ZMPSiŚ SA

W środę, 28 kwietnia w Szczecinie podpisano umowę na „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”. W postępowaniu przetargowym wyłoniono stocznię Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding. Nowa jednostka – Strażak-28 – będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ SA.

Umowę podpisali, ze strony ZMPSiŚ SA: Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu oraz Kazimierz Drzazga – Wiceprezes ds. Infrastruktury. Stocznię Remontowa Shipbuilding SA reprezentowali: Marcin Ryngwelski – Prezes Zarządu oraz Dariusz Jaguszewski – Członek Zarządu.

Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Dofinansowanie UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 35 mln złotych przy wartości kontraktu 40,5 mln zł.

Nowy statek pożarniczy będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

« z 5 »