Okręt ORP Mewa podniósł banderę

We wtorek 14 lutego  2023 r. przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni odbyła się uroczystość podniesienia bandery na okręcie ORP Mewa. To trzeci z niszczycieli min projektu 258 typu Kormoran II zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Tym samym okręt został uroczyście wcielony do służby w Marynarce Wojennej RP.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, zastępca szefa BBN generał dywizji Dariusz Łukowski, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych generał dywizji Sławomir Drumowicz, wiceadmirał Jarosław Ziemiański – Inspektor Marynarki Wojennej, gen. broni Wiesław Kukuła – Dowódca Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kontradmirał Jarosław Wypijewski – dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego komandor Wojciech Sowa, komandor Andrzej Ogrodnik – dowódca 3. Flotylli Okrętów, komandor Piotr Sikora – dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinspektor Andrzej Łapiński.

Przemysł stoczniowy reprezentowali m.in.: Adam Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA, Marcin Ryngwelski – prezes zarządu Remontowa Shipbuilding SA, prezes zarządu Centrum Techniki Morskiej SA Marcin Wiśniewski i Paweł Lulewicz – prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Obecna była także Matka Chrzestna okrętu Anna Kułagin.

Uroczystość miała charakter otwarty i zgromadziła także liczne grono mieszkańców Gdyni i okolic.

W trakcie uroczystości szef BBN Jacek Siewiera przekazał banderę wojenną dowódcy okrętu kmdr ppor. Bartoszowi Blaszke i proporzec Marynarki Wojennej zastępcy dowódcy Marcie Grządzieli. Szef BBN odczytał także list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podziękował on podmiotom polskiego przemysłu stoczniowego, stojącym za sukcesem, jakim są niszczyciele min typu Kormoran II.

Kilka słów do uczestników wydarzenia skierował także wicepremier Mariusz Błaszczak. W liście odczytanym przez Łukasza Kudlickiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podkreślił istotę uroczystości, oznaczającej kolejny krok na drodze do budowy potencjału Polski na Bałtyku.

ORP Mewa jest trzecim z serii nowoczesnych niszczycieli min, które trafią do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP Kormoran wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Drugi z serii, ORP Albatros podniósł banderę 28 listopada 2022 r.

Zdjęcia: Michał Pietrzak