Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35K na ORP Mewa

ORP Mewa, trzeci z serii niszczycieli min budowanych dla Marynarki Wojennej RP w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku, został wyposażony w elementy uzbrojenia OSU-35K. Armatę zamontowano w sobotę, 12 listopada przy nabrzeżu Konsorcjanta – PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.

ORP Mewa to ostatni okręt z trzech dotychczas zbudowanych, który trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Zbudowany został na mocy kontraktu podpisanego w 2017 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a Konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa Shipbuilding SA. W skład konsorcjum wchodzą także Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stocznia Wojenna.

Na system składają się: automatyczna armata AM-35K, zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K, blok systemu kierowania ogniem BSKO-35K oraz rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO-35K. OSU-35K zwalcza cele powietrzne, wykonujące manewr kursem, prędkością i wysokością w strefie ognia, a także cele nawodne. Jego możliwości to m.in. wykrywanie, śledzenie i zwalczanie celów powietrznych i nawodnych (nieopancerzonych i lekko opancerzonych).

Uzbrojenie OSU-35K trafi także na wyposażenie trzech kolejnych niszczycieli min projektu 258 Kormoran II zamówionych dla Marynarki Wojennej RP w czerwcu br. Umowa będzie realizowana w latach 2022-2026 i przewiduje dostawę 3 sztuk Systemów OSU-35K.

Po próbach technicznych, armata w ramach prób zostanie przełożona na drugi okręt z serii – ORP Albatros, na którym 28 listopada zaplanowano uroczystość podniesienia bandery.

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl