ORP ALBATROS przekazany zamawiającemu

12 sierpnia br, w stoczni Remontowa Shipbuilding podpisano dokumenty zdawczo – odbiorcze drugiego z serii, nowoczesnego niszczyciela min – okrętu ORP „Albatros” budowanego dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Okręt zbudowany został przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: lider – Stocznia REMONTOWA Shipbuilding S.A. należąca do grupy kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. oraz członkowie – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.)  i PGZ Stocznia Wojenna (dawniej Stocznia Marynarki Wojennej).

Przekazanie okrętu poprzedzały kilkumiesięczne próby zdawczo – odbiorcze, w trakcie których sprawdzono platformę morską oraz urządzenia i systemy zwalczania zagrożeń minowych. Pomyślne zakończenie prób zdawczo – odbiorczych potwierdziło zdolność  okrętu do realizacji jego głównych zadań, do których należy między innymi:
– wykrywanie, identyfikacja i zwalczanie min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych w akwenach morskich,
– zabezpieczanie morskich szlaków komunikacyjnych,
– prowadzenie działań w obszarach zagrożenia minami,
– ocena środowiska w obszarach podwodnych.

Okręt ORP ALBATROS jest już drugim z serii niszczycielem min typu KORMOARAN II. Przed pięcioma laty przekazany został Marynarce Wojennej prototypowy okręt
ORP KORMORAN. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas jego eksploatacji, wprowadzono pewne modyfikacje  w budowie kolejnych jednostek. Dzięki nim ORP ALBATROS jak i następne jednostki są doposażone w nowe urządzenia do weryfikacji akwenów morskich. Został również zmieniony na nowocześniejszy system artyleryjski okrętu.

ORP ALBATROS wejdzie w skład 13 Dywizjonu Trałowców, który podlega 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

 

Zdjęcia: Maciej Bielesz/ PortalMorski.pl