ORP Kormoran II znajdzie swe miejsce w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Remontowa Shipbuilding S.A jest obecnie głównym dostawcą okrętów dla Marynarki Wojennej RP. Bardzo cenimy sobie możliwość współpracy z Siłami Zbrojnymi i udziału w programie modernizacji floty. Jesteśmy dumni z pomyślnego zrealizowania budowy pierwszego niszczyciela min ORP Kormoran II, który zaowocował budową kolejnych dwóch jednostek.

Fakt ten skłonił nas do przekazania do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pamiątek związanych z budową okrętu. Fragment stali amagnetycznej oraz bandera, pod którą pływał okręt podczas prób morskich i kwalifikacyjnych wzbogacą kolekcję muzeum i wykorzystane będą podczas wystawy fotograficznej poświęconej 100-leciu polskiej Marynarki Wojennej.