ORP Kormoran zakończył badania eksploatacyjno-wojskowe

Wojsko zakończyło testy prototypowego niszczyciela min ORP Kormoran. Miały one pomóc w opracowaniu zasad jak najefektywniejszego wykorzystania okrętu podczas służby oraz wesprzeć budowę kolejnych jednostek tego typu. Teraz okręt może już brać udział w regularnym szkoleniu i pełnić dyżury bojowe.

Właściwe badania eksploatacyjno-wojskowe na okręcie zakończyły się już w grudniu 2020 roku. Potem jednak komisja wojskowa pracowała nad dokumentacją, a załoga ORP Kormoran przygotowywała się do zadania programowego O2, którego termin wyznaczono na marzec. To egzamin, który ma potwierdzić gotowość pojedynczego okrętu do realizacji zadań na morzu.

Przez cały ten czas – od przekazania niszczyciela ORP Kormoran (601) pod koniec 2017 roku, aż do niedawna trwały testy eksploatacyjne, w trakcie których załoga zgrywała się, poznawała okręt i ćwiczyła swoje umiejętności. Niszczyciel min brał udział w kilku operacjach morskich, takich jak m.in. manewry „Northern Coasts” u wybrzeży Szwecji oraz „Solidarna Belona” na polskich wodach.

Wnioski i uwagi z badań posłużyły Marynarce Wojennej do wprowadzenia licznych modyfikacji sprzętu i systemów na dwóch okrętach seryjnych – ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603) – jeszcze w trakcie ich budowy, realizowanej przez stocznię Remontowa Shipbuilding – jako lidera konsorcjum we współpracy z OBR Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stocznią Wojenną w Gdyni.

Zmiany te dotyczyły m.in. systemów łączności i nawigacji, okrętowego systemu wspomagania dowodzenia (SCOT) i systemów obrony przeciwminowej, a także modyfikacji siłowni i obrony przeciwawaryjnej okrętu. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności sonaru podkilowego SHL-101T. Zastosowano także inny zestaw pojazdów podwodnych.

Seryjne niszczyciele min 602 i 603 doposażono w pojazdy GAVIA oraz Saab DE SAROV i Hugin Kongsberg UAV. Dołożono sonar holowany obserwacji bocznej Kraken KATFISH 180 wraz z autonomicznym wodowania i podnoszenia (ALARS). W miejsce armaty Wróbel kalibru 23 mm obecnej na okręcie prototypowym, na obu jednostkach zainstalowano system artyleryjski OSU-35K.

Obecnie w stoczni Remontowa Shipbuilding dobiega końca budowa ww. niszczycieli OORP Albatros i Mewa. Pierwszy z nich (602) niebawem ma rozpocząć próby zdawczo-odbiorcze, poprzedzające przekazanie Zamawiającemu. Natomiast jednostka 603 jest obecnie w trzecim etapie prób morskich SAT (Sea Acceptance Tests), a jej przekazanie planowane jest w II kwartale br.