ORP Kormoran – zwycięzcą plebiscytu TOP PRODUKT

ORP Kormoran zbudowany został przez konsorcjum, którego trzon tworzą stocznia Remontowa Shipbuilding (lider) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) według projektu wykonanego przez należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting.

Okręt przeznaczony jest do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych pozostałych zarówno w toni wodnej jak i na dnie akwenów morskich. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

ORP Kormoran obsługiwany przez 45 osobową załogę, w razie potrzeby, dodatkowo może zabrać na pokład ekipę 6 nurków minerów, których pracę zabezpiecza znajdująca się na pokładzie okrętu komora dekompresyjna. Wyposażenie okrętu pozwala na operowanie poza bazą przez okres 10 dni.

Przy budowie jednostki zastosowano nową technologię produkcji kadłuba ze stali amagnetycznej. Przebiegała ona w sterylnych, na miarę procesu przemysłowego XXI wieku, kontrolowanych warunkach. Prefabrykacja oraz montaż sekcji, bloków i kadłuba odbywały się przy spełnieniu odpowiednich parametrów: temperatury, wilgotności jak również czystości powietrza.

Okręt ma bardzo niską sygnaturę pól fizycznych i wysokie parametry manewrowe. Potrafi się szybko obrócić o 360 stopni w miejscu.

To jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min na świecie.