Palenie blach pod budowę statku pożarniczego Strażak-28 dla ZMPSiŚ SA

We wtorek, 15 bm. w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku, cięciem pierwszych blach oficjalnie rozpoczęto proces produkcyjny statku pożarniczego Strażak-28 (B-861-1). Jednostka jesienią 2022 roku zasili flotę Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Umowę na „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”, 28 kwietnia br. w Szczecinie, podpisali: Krzysztof Urbaś – prezes zarządu ZMPSiŚ SA, Kazimierz Drzazga – wiceprezes ds. Infrastruktury w ZMPSiŚ SA, Marcin Ryngwelski – prezes zarządu Remontowa Shipbuilding SA oraz Dariusz Jaguszewski – członek zarządu Remontowa Shipbuilding SA. Nadzór nad budową Strażaka-28 objął Polski Rejestr Statków. W imieniu spółki dokument sygnował Grzegorz Pettke – Dyrektor Pionu Okrętowego.

Nowy statek pożarniczy, o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście. Ponieważ, poza funkcjonalnością statku pożarniczego, będzie spełniać także funkcje holownicze, uzyska klasę lodową L2.

Strażak-28 będzie gotowy w październiku 2022 roku i dołączy do dwóch pozostałych jednostek we flocie ZMPSiŚ SA. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak-24, a w Świnoujściu Strażak-26.

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl