Piąty „Kormoran” w budowie

W piątek 19 stycznia br. w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się uroczystość cięcia pierwszych blach na budowę piątego z serii niszczyciela min typu „Kormoran II”. Okręt będzie nosił nazwę Rybitwa.

Niszczyciele min typu „Kormoran II” budowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A. – lider, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) i PGZ Stocznia Wojenna. Jednostka wejdzie w skład 12. Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

„Uroczystość ta cieszy nas wszystkich, ponieważ w jej konsekwencji Marynarka Wojenna otrzyma kolejny, nowoczesny okręt o numerze budowy 258/5. Niszczyciele min typu Kormoran II bez wątpienia przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa morskiego nie tylko Polski, ale i sojuszników. Jesteśmy dumni z naszego udziału w realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, tak ważnego dla nas oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. To już 14 jednostka, której realizację właśnie rozpoczynamy w jego ramach na przestrzeni dekady” – mówił Bartłomiej Pomierski, wiceprezes zarządu Remontowa Shipbuilding SA.

List od wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława KosiniakaKamysza odczytał Sławomir Cichocki, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.

Nowoczesna Marynarka Wojenna, zdolna do realizacji różnego typu zadań zarówno w razie pokoju, kryzysu, jak i wojny, jest niezbędna dla zapewnienia tego bezpieczeństwa. Budowane w polskiej stoczni niszczyciele min typu Kormoran II to nowoczesne jednostki, specjalizujące się w wąskim, ale kluczowym aspekcie działań morskich. Okręt, którego budowa symbolicznie się dziś rozpoczyna jest piątym z serii, to udany projekt, który ma dużą wartość dla naszej floty. Powstanie tej serii okrętów jest wyrazem zdolności współpracy między Siłami Zbrojnymi, a polskim przemysłem stoczniowym oraz dowodem potencjału tego przemysłu. Marynarka Wojenna RP otrzyma jednostki gotowe na wyzwania dwudziestego pierwszego wieku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozbudowę naszej Marynarki Wojennej i życzę wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz wzmacniania obronności Polski.”

Kilka słów do uczestników uroczystości skierował także dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Piotr Sikora

„Piąta, seryjna jednostka, potocznie nazywamy je niszczycielami min, natomiast ci, którzy tematem zajmują się od pewnego czasu wiedzą, że nie są to typowe niszczyciele min, ale właściwie wielozadaniowe platformy obrony przeciwminowej. Są to jedne z najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie i jedne z najnowszych. Zbudowane ze specjalnej stali, magnetycznie niewidzialne, bardzo manewrowe, redundantne i wyposażone w szeroką paletę narzędzi. Główne ich zadanie to oczywiście zabezpieczenie morskich szlaków komunikacyjnych. Jak ono jest ważne, pokazuje obecna wojna za naszą wschodnią granicą. (…) Te okręty już uczestniczą w wielu ćwiczeniach, będą pokazywać się za granicą, reprezentować polską banderę i wspierać sojusznikówTe jednostki, wierzcie mi państwo na słowo, widzą wszystko, co leży na dnie. Wszystko.”

Wszystkie jednostki tej serii budowane są według projektu opracowanego przez należące grupy kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków przy współudziale szerokiego, krajowego łańcucha kooperantów i dostawców.

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl