Położenie stępki drugiego z serii statku typu PSV

Dnia 01 września 2011 roku w gdańskiej stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. położono stępkę drugiego z serii B 851 , nowoczesnego statku typu PSV (Platform Supply Vessel) budowanego dla amerykańskiego armatora.

Jest to już drugi z serii czterech statków zakontraktowanych przez REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. Statek budowany jest w oparciu o całkowicie polski projekt.

Statek spełniać będzie wszystkie standardowe funkcje charakteryzujące jednostki typu PSV takie jak:

  • przewóz sypkich, płynnych i ciężkich ładunków niezbędnych przy pracy platform wiertniczych i wydobywczych oraz innych obiektów prowadzących prace na morzu.
  • pełnienie funkcji zaopatrzeniowych platform wiertniczych i obiektów offshore,
  • zwalczania pożarów, zbieranie rozlewów olejowych , …etc.

Jednostka budowana pod nadzorem American Bureau of Shipping spełniać będzie wszystkie najnowsze przepisy.

Statki z tej serii zbudowane zostaną według projektu opracowanego przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o. z Gdyni i jest to już drugi projekt tego biura , wg którego REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. buduje statki dla armatorów z całego świata.

Wodowanie statku przewidziane jest latem 2012.
Pierwszy z serii statek ma być przekazany klientowi w drugiej połowie 2012 a kolejne jednostki w odstępach 4-ro miesięcznych.