Położenie stępki holownika 860/1

23 stycznia 2018 w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się uroczystość położenia stępki pierwszego z serii sześciu holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości. Byli wśród nich między innymi przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Uzbrojenia, 3 Flotylli Okrętów, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Położenie stępki jest istotnym kamieniem milowym realizacji każdego projektu stoczniowego. Wieńczy on etap prefabrykacji wstępnej kadłuba i rozpoczyna fazę montażu poszczególnych elementów statku w całość.

Kontrakt na budowę 6 holowników podpisany został 19 czerwca 2017 roku. Pierwszy z holowników przekazany zostanie Zamawiającemu w 2019 roku, kolejne w kilku miesięcznych sekwencjach kończąc realizację kontraktu w 2020 roku.

Holowniki przeznaczone są do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped. Holowniki będą mogły być eksploatowane w trudnych warunkach hydrologicznych, na morzach niearktycznych. Jednostki te będą posiadały zdolność do samodzielnej żeglugi przez 5 dób.