Położenie stępki statku wielozadaniowego

W czwartek, 7 marca 2019 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła  się uroczystość położenia stępki drugiego z serii statku wielozadaniowego B 618/2.

Kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie podpisany został przed rokiem – 5 marca 2018 roku.

Pierwsza jednostka, której stępkę położyliśmy przed trzema miesiącami jest aktualnie w fazie składania i montażu kadłuba.

Budowane statki przeznaczone są między innymi do utrzymania i aktualizacji oznakowania nawigacyjnego szlaków morskich i śródlądowych dróg wodnych, a więc głównie do transportu, obsługi, wymiany oraz kontroli pław (boi), również w warunkach zalodzenia akwenów. Specjalna konstrukcja jednostek umożliwi pełnienie ich podstawowych funkcji – lodołamaczy pełnomorskich.

W przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, statki będą mogły wspomagać i prowadzić ważne dla bezpieczeństwa na morzu działania ratownictwa morskiego (SAR), przeciw-pożarowe i ratownictwa technicznego, takie, jak holowanie jednostek pływających, zwalczanie rozlewów olejowych, gaszenie pożarów i podejmowanie rozbitków.

Dodatkowo, obie jednostki wyposażone będą również w urządzenia niezbędne do realizacji zadań hydrograficznych.

Statki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej przekazane będą Armatorowi w 2020 roku i zastąpią wysłużone, 35-letnie obecnie statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.