Pracowity początek 2013 roku!

We wtorek, 5 marca w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbył się chrzest kolejnego, nowoczesnego statku typu PSV z serii 8-miu, zbudowanego dla jednego z największych amerykańskich właścicieli floty pomocniczo – logistycznej pracującej w przemyśle offshore.

To już kolejny, piąty statek zbudowany w naszej stoczni dla tego wymagającego Armatora, który docenia polską jakość i wykonanie jak i polskie projekty – w poprzednich latach były to trzy statki typu AHTS, a obecnie kolejny z serii PSV. Podobnie jak przekazane wcześniej Armatorowi jednostki, tak i ta wejdzie w skład liczącej ponad 200 statków floty obsługującej rosnącą bazę klientów na całym świecie, a tym razem prace w Brazylii.
Matką Chrzestną statku została pani Aleksandra Polkowska, siostra jednego z przedstawicieli nadzorujących budowę, która nadała jednostce imię „Kudu” oznaczające kolejny gatunek afrykańskich antylop.

Statek zbudowany został wg projektu MMC 887 Lopracowanego przez biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o. z Gdyni pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego ABS.
Tradycyjnie już dla tego Klienta, wyposażenie stanowi napęd spalinowo elektryczny i inne nowoczesne rozwiązania wraz ze standardem wspólnym dla statków budowanych w Polsce jak również w stoczniach Brazylii i USA należących do Armatora.
To właśnie terminowość, wysoka jakość oraz standaryzacja produkcji zadecydowały o zleceniu tak długiej serii statków już wcześniej i przedłużaniu jej kolejnymi zamówieniami. Stocznia ściśle współpracuje z tym klientem w opracowaniu i przygotowaniu kolejnych projektów.

Statek „Kudu” dostosowany do eksploatacji na wszystkich akwenach morskich bez względu na warunki pogodowe, wyposażony w system dynamicznego pozycjonowania, pełną automatykę systemów sterowania i ładunkowych oraz zintegrowany mostek przeznaczony jest do pracy w rejonie Ameryki Południowej i odchodzi do pracy na linii natychmiast po przekazaniu.
Kolejne statki dla tego klienta są planowane do przekazania w cyklu trzech miesięcy co zapewni pracę 1500 pracownikom i kooperantom Remontowej Shipbuilding oraz ciągłość produkcji. Jednocześnie trwa wprowadzanie zmian i usprawnień organizacyjnych w celu zwiększania efektywności przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.
Portfel zamówień pozwolił Remontowej Shipbuilding na osiągnięcie przychodów za rok 2012 przekraczających 0,5 miliarda złotych, a w roku 2013 planowane jest przekroczenie 800 mln złotych przychodów. Najbliższe miesiące przyniosą kolejne efekty naszej produkcji jak również wiele wydarzeń związanych z realizacją projektów w toku, takich jak widowiskowe wodowania boczne, czy też próby morskie i kolejne przekazanie statku klientowi.