Prestiżowy projekt budowy dwóch wielozadaniowych statków dla polskiego armatora zakończony

Planeta I wzmocniła flotę Urzędu Morskiego w Szczecinie!

W piątek, 30 października odbył się odbiór końcowy i przekazanie nowego wielozadaniowego statku Planeta I, zbudowanego w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Jednostka powstała według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding, biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC).

Planeta I to drugi z serii dwóch bliźniaczych statków wielozadaniowych budowanych w ramach prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020.

Nowe jednostki zastąpią wysłużone, 38-letnie obecnie, statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni. Pierwszy z dwóch tego typu statków – Zodiak II – został już formalnie przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni i pełni swoją służbę na podległych mu akwenach. Chrzest i uroczyste podniesienie bandery odbyło się 25 września, przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni.

Nowoczesne i wielozadaniowe statki Planeta I i Zodiak II zbudowane zostały w polskiej stoczni, według projektu polskiego biura projektowego i na zamówienie polskiego armatora. W ostatnich latach wyjątkowo rzadko byliśmy świadkami takich wydarzeń. Ostatnimi statkami towarowymi zbudowanymi w polskiej stoczni dla polskiego armatora – nie licząc małych jednostek (np. holowników, statków naukowo-badawczych, etc.) oraz okrętów, były bliźniacze statki wielozadaniowe typu REM 120. Na zamówienie Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. zbudowała je nasza stocznia (wtedy pod nazwą Stocznia Północna, która wchodziła w skład Grupy Remontowa). Były to jednostki o długości 122 m i szerokości 18 m, powstały odpowiednio w 2008 i 2009 roku. Tym bardziej trzeba docenić fakt zbudowania Zodiaka II i Planety I!

Oba statki są przeznaczone m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli oznakowania nawigacyjnego, wykonywania pomiarów hydrograficznych, prac holowniczych, zwalczania rozlewów olejowych i łamania lodów na akwenach. Dodatkowo będą mogły służyć, jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim i gaszeniu pożarów.

Aby mogły spełniać te warunki, zostały wyposażone w nowoczesne pędniki azymutalne, odpowiedzialne za napęd oraz sterowanie jednostką, które mogą obracać się o 360 stopni w dowolnym kierunku oraz ster strumieniowy, co daje pełną kontrolę nad statkiem. Oba statki mogą także precyzyjnie utrzymywać pozycję, co jest konieczne np. przy stawianiu pław nawigacyjnych, z kolei system DP (dynamicznego pozycjonowania), obsługiwany przez ekran dotykowy z najnowszym oprogramowaniem, sterowany jest joystickiem, co pomoże m.in. w bardzo dokładnym wykonywaniu pomiarów hydrograficznych.