Próby morskie niszczyciela min „Mewa”

Czternastego grudnia 2021 r. rozpoczęliśmy cykl prób morskich niszczyciela min  „Mewa”. 

Pierwszy etap zaplanowano do 17 grudnia. Obejmuje testy systemu nawigacji i napędu. Drugi etap przewidujemy po Nowym Roku. W próbach morskich biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, serwisantów i grupa pracowników naszej stoczni.

Okręt „Mewa” to trzeci niszczycieli min budowany dla polskiej Marynarki Wojennej i drugi z serii, po okręcie Albatros, zamówionym w grudniu 2017 roku przez Inspektorat Uzbrojenia MON.

Poprzedzający je, prototypowy niszczycieli min – ORP Kormoran – został przekazany Zamawiającemu w 2017 roku.

Pierwszy okręt z dwóch zamówionych w 2017 roku –  „Albatros” – zakończył już próby morskie, przeprowadzane wspólnie ze specjalistami Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej SA pod kątem weryfikacji zintegrowanego systemu walki.

Niszczyciele min „Albatros” i „Mewa” buduje konsorcjum ze stocznią Remontowa Shipbuilding SA jako liderem, w którego skład wchodzą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA oraz PGZ Stocznia Wojenna.

Fot.: Sławomir Lewandowski