Przedstawiciele firmy Saab AB z wizytą w Remontowej Shipbuilding S.A.

W czwartek, 16 lutego br. gościliśmy w Stoczni przedstawicieli jednego z największych w Europie producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego Saab AB. W składzie delegacji, której przewodniczył prezes zarządu i dyrektor generalny tej spółki Micael Johansson, była także kadra zarządzająca Saab Kockums AB, którą reprezentował obecny dyrektor generalny Lars Tossman, jak również jego następca Mats Wicksell, który stanowisko to obejmie 1 marca br. oraz Saab Technologies Poland z prezesem Jyrki Kujansuu na czele. Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding w spotkaniu udział wzięli między innymi: prezes zarządu Marcin Ryngwelski oraz członkowie zarządu Dariusz Jaguszewski i Jacek Flasiński.

Współpracę z firmą Saab AB rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, podpisując umowę na realizację Programu pod kryptonimem Delfin, w ramach którego Marynarka Wojenna RP otrzyma dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence).  Podczas wizyty omówiono najistotniejsze kwestie, związane z realizacją Programu Delfin oraz  możliwości współpracy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania naszej infrastruktury oraz potencjału produkcyjnego, a także przedstawienia Zespołu Zadaniowego, bezpośrednio zaangażowanego w realizację kontraktu, na czele którego stoi kierownik projektu Krzysztof Radzikowski.

Duże zainteresowanie naszych gości wzbudziła prezentacja jednostek pływających, przekazanych przez nas ostatnio odbiorcom oraz aktualnie budowanych okrętów, jak również szerokich możliwości udziału naszej stoczni w budowie statków cywilnych różnego typu.

Spotkanie odbyło się w życzliwej i konstruktywnej atmosferze, stanowiąc dobrą podstawę do  dalszej, pomyślnej współpracy.