Remontowa Shipbuilding wśród sygnatariuszy Polish Offshore Wind Sector Deal

W Warszawie, 15 września br. przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi reprezentanci sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (Polish Offshore Wind Sector Deal).

Pierwszoplanowym celem Porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz wyznaczenie kierunków rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji, przy czym dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział i wyznaczono cel tzw. local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 r. i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 r.

Zobowiązali się oni m.in. do zapewnienia w polskich portach morskich zaplecza do realizacji inwestycji z obszaru morskiej energetyki wiatrowej, kształcenia kadr na potrzeby sektora offshore i wykorzystania potencjału polskiego przemysłu okrętowego do realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej.

Sektor stoczniowy jest naturalnym dostawcą części z kluczowych elementów oraz narzędzi do budowy, instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych.

– Przystąpiliśmy do Porozumienia z satysfakcją. Cieszymy się, że po latach dyskusji i oczekiwania Polska wkroczyła na drogę do realizacji morskich farm wiatrowych. Po niedawnym opracowaniu i uchwaleniu odpowiedniej legislacji w tym zakresie, jest to kolejny krok na tej drodze – mówi Dariusz Jaguszewski, członek zarządu Remontowa Shipbuilding SA i sygnatariusz Porozumienia.

Ze względu na dużą skalę działalności, znaczące udziały w rynku i pozycję rynkową zawdzięczaną m.in. jakości produktów (statków) i usług (remontów, przebudów, modernizacji), stocznie grupy kapitałowej Remontowa Holding dały się poznać już wielu operatorom różnego rodzaju statków pracujących w sektorze offshore wind.

– Mamy ogromne doświadczenie w budowie i modernizacjach floty dla światowego sektora energetycznego. Remontowa Shipbuilding dostarczyła kilkadziesiąt różnych jednostek offshore, w tym pierwszy zbudowany od podstaw w Europie kablowiec, który z sukcesem instaluje infrastrukturę podwodnych łączy energetycznych na największych farmach offshore wind. Jako stocznia Remontowa Shipbuilding potrafimy budować dowolne wielozadaniowe jednostki do obsługi morskich wiatraków, w pełni wyposażone w najnowocześniejsze systemy i urządzenia od czołowych światowych dostawców. Działając razem z innymi spółkami największej w Polsce grupy stoczniowej – Remontowa Holding – mającej w swej strukturze własne biuro projektowe Remontowa Marine Design oraz Gdańską Stocznię Remontowa SA posiadającą rozbudowaną infrastrukturę techniczną, dzięki naszej synergii i współpracy z innymi firmami możemy zaoferować budowę nawet dużych jednostek instalacyjnych. Nasze 20-letnie doświadczenie w realizacji różnych projektów offshore, dowiedzione konkretnymi produktami i rozwiązaniami komercyjnymi, będzie z pewnością wartościowym aktywem w rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, jak i późniejszym utrzymywaniu ich zdolności technicznej i operacyjnej.

 

Fot.: Tomasz Świątkowski; Ministerstwo Klimatu i Środowiska