Równoczesne wodowanie dwóch promów hybrydowych

15 maja 2018 r. zakończyła się operacja wodowania dwóch hybrydowych promów pasażersko – samochodowych budowanych na zamówienie brytyjskiego armatora – Transport for London.

Po raz pierwszy w naszej stoczni wodowane były równocześnie dwa statki z jednego doku. Operacja ta wymagała bardzo starannych przygotowań i dokładnych obliczeń. Było to możliwe dzięki zbliżonemu zaawansowaniu budowy obu promów, przekładającemu się na prawie identyczną masę, a co za tym idzie pływalność jednostek.

Jej pierwszym etapem było przesunięcie obu jednostek na dok pływający. Przemieszczenie statków na dok jest procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Wymaga precyzyjnego kompensowania stopniowego obciążenia doku, tak aby nie doszło do uszkodzenia pomalowanej już finalnie podwodnej części kadłuba.

Po zakończeniu przesuwania promów, dok przeholowano na głębię, gdzie został zanurzony, a po sprawdzeniu szczelności obu kadłubów i armatury denno – burtowej – jednostki zostały wydokowane.

Aktualnie rozpoczynamy etap przygotowań do uruchomienia zamontowanego wcześniej wyposażenia oraz systemów. Jednym z nich jest nowoczesny system oczyszczania spalin – szczególnie ważny biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie promów w przeprawie przez Tamizę łączącej dzielnice Woolwich i North Woolwich.