Rozpoczęcie budowy dwóch promów

1 października 2018 roku w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. rozpoczęła się budowa dwóch promów pasażersko-samochodowych zamówionych przez norweskiego armatora Norled.

Jednostki przeznaczone do żeglugi w norweskich fiordach, obsługiwać będą połączenie Festøya – Solavågen.
Promy o długości 114 m. zostaną zbudowane w oparciu o projekt LMG 120-DEH biura LMG Marin z Bergen i przekazane Armatorowi pod koniec 2019 roku.