Rozpoczęcie budowy nowej serii promów

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. konsekwentnie realizuje napięty harmonogram prac. W dniu 25 lipca 2012 r. rozpoczęła się budowa pierwszego z serii, nowoczesnego promu pasażersko – samochodowego o napędzie gazowym.

Statek zbudowany zostanie dla jednego z największych operatorów komunikacyjnych w Norwegii. Nie jest przypadkiem, iż Armator powierzył budowę statków REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. Zna on już budowane przez Stocznię statki, od lat eksploatując z powodzeniem cztery promy pasażersko – samochodowe. Pozytywne doświadczenia z użytkowania dostarczonych wcześniej statków, uznanie oraz renoma jaką cieszy się REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. na rynku skandynawskim spowodowały, iż Armator zlecił nam budowę kolejnych, nowoczesnych promów gazowych.
Promy obsługiwać będą ruch pasażersko – samochodowy u wybrzeży Norwegii. Rejon eksploatacji statków wymaga zastosowania najnowocześniejszej technologii pozwalającej na maksymalne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Statki zasilane wyłącznie paliwem LNG należeć będą do największych w swojej klasie jednostek zaliczanych do grupy określanej mianem „green ships”(zielone statki). Budowane promy przyjmujące na pokład 165 samochodów osobowych zastąpią pływające aktualnie trzy mniejsze statki zabierające na pokład 110 samochodów osobowych, a wyższa prędkość serwisowa dodatkowo zwiększy możliwości transportowe Armatora.
Ciekawostką jest fakt, iż promy o długości 124 m, będą mogły być obsługiwane przy zmniejszonym do minimum stanie załogi. Jest to zasługą najnowocześniejszych systemów automatyki, jakie zastosuje REMONTOWA SHIPBUILDING, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów ich użytkowania.
Statki zaprojektowane zostały ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo pasażerów oraz sprawny wjazd i wyjazd samochodów.

Rozpoczynająca się realizacja kontraktu na budowę nowoczesnych promów gazowych potwierdza, iż REMONTOWA SHIPBUILDING S.A zajmuje pozycje lidera na europejskim rynku stoczni budujących nowoczesne statki w tym wyposażone w najnowsze ekologiczne systemy napędowe.