Ruszyła budowa pierwszego statku wielozadaniowego

20 sierpnia 2018 roku w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość palenia blach jednostki B 618/1, inaugurująca budowę serii 2 statków wielozadaniowych zamówionych przez Urząd Morski w Szczecinie.

Kontrakt na budowę statków podpisany został 5 marca 2018 roku w Szczecinie. Od tego momentu rozpoczęły się intensywne uzgodnienia projektu technicznego oraz badania modelowe, których zwieńczeniem było uroczyste palenie blach stanowiące rozpoczęcie procesu budowy jednostki.

Statki zbudowane zostaną według projektu opracowanego przez należące do REMONTOWA HOLDING biuro projektowe REMONTOWA MARINE DESIGN & CONSULTING.

Jednostki przeznaczone są miedzy innymi do:

  • obsługi oznakowania nawigacyjnego
  • prowadzenia prac hydrograficznych
  • gaszenia pożarów
  • ratownictwa morskiego
  • holowania
  • pełnienia funkcji lodołamacza
  • zwalczania rozlewów substancji niebezpiecznych

Nowoczesne, uniwersalne jednostki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej przekazane będą Armatorowi w połowie 2020 roku i zastąpią wysłużone, 35-letnie obecnie statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.