Strażak-28 opuścił halę stoczni Remontowej Shipbuilding SA

Nowo budowany statek pożarniczy Strażak-28 opuścił właśnie halę stoczni Remontowej Shipbuilding SA. Jeszcze w tym roku dołączy do floty statków w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. W najbliższym czasie kadłub jednostki zostanie połączony z nadbudówką.

Statek pożarniczy Strażak-28 będzie miał możliwość prowadzenia awaryjnego holowania w przypadku zagrożenia życia i mienia oraz pływania po zalodzonym akwenie (dzięki odpowiedniej klasie lodowej, nie będzie potrzebował asysty lodołamacza). Będzie statkiem zwrotnym i szybkim, co zapewnią będące na wyposażeniu dwa pędniki azymutalne. Sprawią, że jednostka będzie obracać się wokół własnej osi, a nawet płynąć bokiem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Statek obsłużą cztery osoby załogi statkowej oraz czterech strażaków Portowej Straży Pożarnej.

Strażak-28 będzie mierzyć 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać będzie max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda.

Jednostka zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście oraz asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne (statek będzie przystosowany m.in. do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG).

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł. Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.

Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu: Konsorcjum CELNET Sp. z o.o. S.K. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

źródło: ZMPSiŚ SA