Umowa na budowę dwóch lodołamaczy dla RZGW Szczecin

20 lipca 2018 stocznia Remontowa Shipbuilding należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding podpisała umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dostawę pn.: „Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”.

Lodołamacze liniowe przeznaczone są przede wszystkim do kruszenia i rozdrabniania lodu oraz likwidacji zatorów lodowych jak również odprowadzania pokruszonego lodu w celu zapobiegania wystąpienia powodzi zatorowej. Jednostki te wykorzystywane są również do uwalniania filarów mostowych od lodu oraz kruszenia pokrywy lodowej w portach śródlądowych i innych zadań pomocniczych.

Nowoczesne oraz doskonale wyposażone nowe lodołamacze poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Szczecina i regionu. Docelowo mają zastąpić dwie blisko 50 letnie jednostki.