Uroczystość cięcia blach do budowy pierwszego z serii okrętu typu SIGINT

W czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość cięcia blach do budowy pierwszego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence).

Budowę okrętów zleciła Stoczni szwedzka spółka SAAB Kockums AB, która podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wsparcie logistyczne dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu pod kryptonimem „Delfin” dla Marynarki Wojennej RP.

Zgodnie z podpisaną umową Saab Kockums AB ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę okrętów, w tym za dostawę i integrację zaawansowanych całych systemów misji i walki.

Remontowa Shipbuilding S.A. jest odpowiedzialna za budowę gotowych do operowania okrętów oraz wykonanie wszelkich koniecznych testów, w tym przeprowadzenie pełnego zakresu prób dokowych HAT oraz morskich SAT.

Okręty rozpoznania radioelektronicznego pod kryptonimem „Delfin” przeznaczone są do pozyskiwania danych wywiadowczych w pełnym zakresie  zadań Marynarki Wojennej. Zastąpią one eksploatowane obecnie przez Marynarkę Wojenną jednostki rozpoznania radioelektronicznego projektu 863: ORP Nawigator i  ORP Hydrograf zbudowane odpowiednio w latach 1975 i 1976 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, czyli w obecnej Remontowa Shipbuilding.