Wodowanie drugiego promu dla Estonii

28 stycznia br., w Gdyni S.A. odbyło się wodowanie drugiego promu Piret (B 616/2) budowanego przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. na zamówienie estońskiego armatora.

Z uwagi na dużą ilość równocześnie realizowanych projektów budowa kadłuba zlecona została firmie podwykonawczej i zrealizowana została na terenie byłej Stoczni Gdynia. Montaż kadłuba i jego wodowanie odbyło się w suchym doku SD II. Po zwodowaniu przewidziano przeholowanie kadłuba promu do Gdańska, gdzie przy dodatkowo wydzierżawionym przez stocznię Remontowa Shipbuilding nabrzeżu o długości około 400 metrów z dźwigami i zapleczem warsztatowo – socjalnym, stocznia, wraz z podwykonawcami, realizuje budowę czterech jednostek – dwóch promów dla Estonii (B 616 / 1 i 2) oraz statków PSV dla Norwegii (B 856 / 2 i 3).

Przypomnijmy, iż pierwszy z promów – Töll (stoczniowy symbol budowy B 616/1) został zwodowany z pochylni poprzecznej stoczni Remontowa Shipbuilding pod koniec grudnia.

Obecnie oba promy znajdują się w fazie prac wyposażeniowych